• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podróżując szlakiem wina w Europie

Studnie są w stanie być różnorodne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały adekwatnie rzeczową wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny mieć godziwą głębokość, aby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni gorzów wielkopolski. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do kończenia przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia właściwego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru odpowiedniej ilości wody.

1. Kliknij

2. Znajdź tutaj

Najlepsze miejsca na kemping w Polsce

Categories: Turystyka

Comments are closed.